Speiderbønn

Speiderbønnen er en bønn om hjelp til å leve opp til speiderlovens ideal. Vi ber om hjelp til å være speidere, og speiderbønnen gir uttrykk for hvordan vi ønsker å leve. Speiderbønnen ble skrevet av tidligere speidersjef Hans Møller Gasmann i 1911.

Kjære far i høye himmel

hør mitt hjertes stille bønn:

Hvor jeg er i verdens vrimmel,

la meg ferdes som din sønn.

La meg leve deg til ære,

hedre Norge, far og mor,

andre folk til nytte være,

lyde speiderlovens ord.

Vi alle trenger en venn

En vennComments